Roller vid bröllopet

Här reder vi ut begreppen på alla de roller som finns på ett bröllop. Vem är egentligen ringbäraren och vilka är värdparet.

På ett bröllop är det ofta väldigt många människor som är inblandade. Inför ditt eget bröllop kan det vara svårt att utnämna vem som ska ha vilken roll då alla dessa har olika uppgifter. Här följer därför en lista på olika roller man kan ha på ett bröllop.

Vigselförrättare – En vigselförrättare är en person som har rätt att utfärda juridiskt giltiga äktenskap. Det är denna person som viger paret vid en borgerlig vigsel. Vid en kyrklig vigsel är det oftast en präst som håller i vigseln.

Vittnen – När man gifter sig borgerligt så ska man ha två vittnen som bevittnar vigseln och intygar att den har skett. Vittnen ska vara myndiga personer och man väljer då själv om man vill välja ut dessa själv eller om tingsrätten ska ordna med detta. Gifter man sig kyrkligt behöver man inga vittnen.

Brudtärna – Brudtärnan hjälper bruden med planering inför bröllopet och står även bredvid bruden vid altaret under vigseln. Vissa väljer att endast ha en brudtärna medan andra har flera stycken. Man brukar då välja en som är ”huvudbrudtärna”. Det är oftast brudtärnorna som anordnar brudens möhippa.

Marskarl – Marskarl, även kallat Best Man, är den manliga motsvarigheten till brudtärna. Hans roll under bröllopet är att finnas där för brudgummen och stötta honom vid vigseln. Det är även ofta han som håller i brudgummend svensexa.

Brudnäbb – Brudnäbb/Näbb är ofta brudparets egna barn. Dessa går framför brudparet in i kyrkan och är en symbol för livets gång. När det är en flicka så heter det brudnäbb och när det är en pojke heter det näbb. Man väljer själv hur många brudnäbbar/näbbar man vill ha.

Ringbärare – Ringbäraren är den person som håller i ringarna under vigseln. Vem som har denna roll under bröllopet kan skilja sig väldigt mycket. Många väljer att en av brudnäbbarna har detta ansvar och får då bära ringarna, andra låter ett djur bära ringarna i ett band kring halsen. Ibland är det även så att man låter en av marskarlarna vara ringbärare.

Toastmaster/toastmadame – En toastmaster är ansvarig för olika framträdanden under bröllopsdagen såsom sång under vigseln och tal under middagen. Det är till denna man ska vända sig om man vill hålla tal eller uppträda under dagen. Toastmastern/toastmadamen ska presentera varje talare och brukar även utbringa en skål för brudparet.

Värdpar – Värdpar brukar de som är ansvariga för själva bröllopet kallas. Idag är det oftast brudparet själva som innehar denna roll, då det är dem som oftast själva bjuder in till bröllop och även betalar för det hela. Det är dessa som ska se till så att vissa tider hålls och att dagen löper på så som den är planerad. Ofta kan brudparet utnämna några andra värdar för att ha hand om allt det praktiska under dagen.