I samarbete med akaciamedical.com

Många av oss börjar någon gång i livet tappa hår som aldrig växer tillbaka. För att undvika skallighet och kala fläckar kan du göra en hårtransplantation. Det vanligaste är att man flyttar hårsäckar från friska områden till dem som är mer drabbade. Med dagens teknik blir resultatet väldigt naturligt och du kan enkelt få självförtroendet tillbaka. Gör du en hårtransplantation får du dessutom en permanent lösning mot håravfall.

Fue-metoden

Fue-metoden är skonsam och ger ett naturligt resultat. Den går ut på att man flyttar hårsäcksgrupper från bakhuvudet och flyttar till de kala områdena. Skulle du inte ha tillräckligt med friska hårsäckar kan man använda hår från andra delar på kroppen. Då kallas det istället BHT eller Body hair transplant. En operation kan ta upp till tio timmar beroende på hur många hårsäckar det handlar om. När man ska göra en hårtransplantation är det även viktigt att ta ställning till framtiden. Ibland kan det bli aktuellt att göra ytterligare en hårtransplantation om några år. Därför brukar du som kund bli inbokad på en första konsultation innan du blir inbokad för en FUE-hårtransplantation eller någon annan metod.

De transplanterade hårsäckarna börjar producera hår en tid efter avslutat ingrepp. Om resultatet har lyckats eller inte ser man efter 12 månader. Då blir du inbokad på ett nytt möte och får en utvärdering och en plan på hur du ska gå vidare. Ser det bra ut behöver du normalt inte göra något mer. Även om det tar cirka ett år innan man kan göra en utvärdering kommer du kunna se resultat redan efter ett par tre månader. Du kan även göra så kallade trombocyt-behandlingar under tiden som håret växer för att bli garanterad ett bättre resultat. Läs mer om FUE-metoden på företagets egna hemsida om du vill fördjupa dig inom ämnet.

Individuella förutsättningar

Varje persons hårtransplantation är unik och det är viktigt att du känner dig trygg med den person som ska genomföra ingreppet. Därför är det också svårt att få en exakt prisuppgift innan du har varit på en första konsultation. Efter operationen får du information om hur du ska ta hand om ditt hår och vad du ska tänka på inom den närmaste tiden.